Harstad Orienteringslag

Bli medlem

Bli medlem

Takk for at du ønsker å bli medlem i Harstad Orienteringslag!
Ved å bli medlem støtter du opp om vår aktivitet, og du får samtidig mulighet til å delta på både trening, i konkurranser og på sosiale samlinger.

Medlemskontingenten følger kalenderåret og betales til Harstad Orienteringslags konto 4730.09.29032. Navn, fødselsdato og e-mailadresse påføres innbetalinga eller sendes i e-post til kasserer.

Medlemskap:

Familie 500 kr*
Voksne/aktive 350 kr
Barn/støttemedlemmer 150 kr

* For familier med over 5 personer øker kontingenten til kr 100,- pr person (familie med 6 stk = kr 600,- i kontingent osv). Dette i hht lovnormen for idrettslag.

Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad
Org. nr 984 660 693
Bankkonto 4730.09.29032


Harstad Orienteringslag
Postboks 646
9486 Harstad

2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverkty for effektiv klubbdrift